α ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΕΣ

Slideshow Image 1 Slideshow Image 2

Οι τοίχοι από γυψοσανίδες αντικαθιστούν σήμερα παραδοσιακά υλικά όπως το τούβλο. Οι
γυψοσανίδες έχουν πάχος από 10 ως 15mm (standard 12,5) και τοποθετούνται σε φέροντα
μεταλλικό ή ξύλινο σκελετό (στρωτήρες - ορθοστάτες) δημιουργώντας έτσι τοίχους συνολικού
πάχους 75mm, 100mm, 125mm ...

Μεταξύ των στρωμάτων γυψοσανίδας τοποθετείται ηχομονωτικό / θερμομονωτικό υλικό,
πετροβάμβακας – υαλοβάμβακας πυκνότητας ανάλογης με τις απαιτήσεις του χώρου. Η
επιφάνεια των γυψοσανίδων είναι έτοιμη να δεχθεί βάψιμο ή ταπετσαρία, αφού σπατουλαριστεί
με κατάλληλο στόκο.

Επίσης οι γυψοσανίδες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για επένδυση υπάρχοντων δομικών
στοιχείων από τούβλο, μέταλλο ή μπετόν. Βιδώνονται σε φέροντα σκελετό ή επικολλούνται με υλικό συγκόλλησης. Οι κατασκευές ξηρής τοιχοποιίας συνοδεύονται από πιστοποιητικά αναγνωρισμένων εργαστηρίων όσον αφορά την πυραντίσταση, την ηχομόνωση και την υγιεινή.

Τα διάκενα των τοίχων από γυψοσανίδα προσφέρονται για την διέλευση ηλεκτρολογικών,
μηχανολογικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων, μειώνοντας σημαντικά τον χρόνο και το
κόστος της συνολικής κατασκευής.

Ο Γύψος δεν περιέχει τοξικές ουσίες και έχει την ιδιότητα να ρυθμίζει την υγρασία ενός
χώρου καθώς την απορροφά και την αποβάλλει ανάλογα με τις υπάρχουσες ατμοσφαιρικές συνθήκες.

Η Built In διαθέτει την κατάλληλη τεχνογνωσία στην εφαρμογή συστημάτων ξηράς δόμησης και είναι πιστοποιημένη κατά ISO:9001 για τη λειτουργία και την οργάνωσή της.
Επισκευτείτε τη σελίδα με τα έργα μας για να αποκτήσετε πλήρη εικόνα των δυνατοτήτων μας.