α ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΑΝΙΔΕΣ

Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 2

Η τσιμεντοσανίδα είναι ένα στέρεο υλικό εξωτερικής επικάλυψης και η βάση της αποτελείται από
τσιμέντο και από άλλα πρόσμικτα αδρανή. Είναι ενισχυμένη με υαλόπλεγμα εξωτερικά και διπλά
ενισχυμένες ακμές με ημικυκλική διαμόρφωση.

Το υλικό είναι πολύ ανθεκτικό σε κρούσεις και στην υγρασία, όταν δέχεται νερό δεν φουσκώνει
και δεν αλλοιώνονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά του.

Παρουσιάζει μεγάλες αντοχές σε ακραίες κλιματολογικές συνθήκες ( Βροχή, ήλιος, χιόνι ) και η
ευκολία στην κοπή και την τοποθέτησή της την καθιστά ιδανική για εφαρμογές όπως οι
επενδύσεις εξωτερικών τοίχων.

Είναι πυράντοχα υλικά. Προσφέρονται σε πάχη 9mm και 12mm και μήκος μέχρι 2500mm το δε
πλάτος 600mm.

Στην εφαρμογή τους, οι τσιμεντοσανίδες βιδώνονται σε φέροντα σκελετό από γαλβανισμένη
λαμαρίνα (ορθοστάτες ανά 400mm), οι αρμοί καλύπτονται με υαλοταινία και σε συνέχεια με
υλικό αρμολόγησης.

Η επένδυση μπορεί να συνοδεύεται από μόνωση με ορυκτοβάμβακα στο εσωτερικό της ή και με
εξηλασμένη πολυστερίνη στην εξωτερική της πλευρά.
Οι κατασκευές με τσιμεντοσανίδα συνοδεύονται από πιστοποιητικά αναγνωρισμένων
εργαστηρίων όσον αφορά τις μηχανικές αντοχές τους.

Η Built In διαθέτει την κατάλληλη τεχνογνωσία στην εφαρμογή συστημάτων ξηράς δόμησης και είναι πιστοποιημένη κατά ISO:9001 για τη λειτουργία και την οργάνωσή της. Επισκευτείτε τη σελίδα με τα έργα μας για να αποκτήσετε πλήρη εικόνα των δυνατοτήτων μας.