α ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΟΦΩΝ

Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 3

1. Οροφές ορυκτών ινών
2. Οροφές μεταλλικές
3. Οροφές γύψινες
4. Οροφές από γυψόπλακες
5. Ειδικές κατασκευές (κρυφός φωτισμός, ειδικές γύψινες κατασκευές, θόλους, κούτελα κ.α.).


Όλες οι πλάκες των οροφών παρέχουν την δυνατότητα επιλογής σχεδίων ώστε να μπορεί να
δημιουργηθεί ένας χώρος που αισθητικά καλύπτει τις εκάστοτε προσδοκίες.

Χρησιμοποιούνται:
σε χώρους γραφείων, νοσοκομείων, ξενοδοχείων, σπίτια, αεροδρόμια.
Όλα τα συστήματα παρέχουν πιστοποιητικά για πυραντίσταση, ηχομόνωση, ηχοαπορροφηση.
Οι πλάκες στηρίζονται σε σκελετό εμφανή ή αφανή που είναι από γαλβανισμένη λαμαρίνα.


a