α ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ

Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 3Τα συστήματα αρχειοθέτησης παρέχουν τη δυνατότητα ταξινόμησης των αρχείων μιας εταιρίας
ενώ παράλληλα προσφέρουν άμεση ευελιξία στην εύρεση του περιεχομένου.

Τα συστήματα είναι χειροκίνητα ή αυτόματα με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή.


a