α EXTESSA

Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 3

Ο κινητός τοίχος EXTESSA αποτελείται από ανεξάρτητα γυάλινα πανέλα τα οποία ολισθαίνουν με ρόδες σ΄ έναν οδηγό στερεωμένο στην οροφή. Το σύστημα δεν χρησιμοποιεί οδηγούς δαπέδου ώστε να μη δημιουργούνται εμπόδια στο δάπεδο.

Επιτρέπουν την άμεση δημιουργία διαφόρων αιθουσών ή προσωρινών χωρισμάτων ανάλογα με τις απαιτήσεις.
Τα πανέλα προσφέρουν δυνατότητες σχετικής ηχομόνωσης και πυραντίστασης ενώ η λειτουργία τους επιτυγχάνεται με μηχανικό ή ημιαυτόματο χειρισμό. Όταν τα κινητά στοιχεία τοποθετηθούν στην επιθυμητή θέση, ο εσωτερικός μηχανισμός τους επεκτείνεται και σφραγίζει το χώρισμα καθιστώντας το απόλυτα στεγανό και σταθερό.
Ο κινητός τοίχος μπορεί με εύκολο τρόπο να μετακινηθεί στον χώρο παρκαρίσματος αποδεσμεύοντας τον χώρο.

Εφαρμογή:
Σε ξενοδοχεία, κτίρια γραφείων, τραπεζών, ασφαλιστικών εταιριών, μουσειακοί και εκθεσιακοί χώροι, καταστήματα, εμπορικά κέντρα, οικίες.
Συνοδεύονται από πιστοποιητικά πυραντίστασης - ηχομόνωσης. Εισάγονται κυρίως από Ιταλία.
Ενδεικτικά μπορείτε να βρείτε κάποια δείγματα στο συνοδευτικό τεχνικό φυλλάδιο, pdf.


aΔιαβάστε Περισσότερα (pdf)