α ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΗ

Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3

Τα Συστήματα Εξωτερικής Θερμομόνωσης (ΣΕΘ) ή External Thermal Insulation Composite Systems (ETICS) όπως αναφέρονται διεθνώς με τον αντίστοιχο αγγλικό όρο, είναι εξωτερικά εφαρμοζόμενες σύμμεικτες κατασκευές που συμβάλουν στη βελτίωση της θερμικής μόνωσης των εξωτερικών τοίχων. Αποτελούνται από προκατασκευασμένες μονωτικές πλάκες εξηλασμένης ή διογκωμένης πολυστερίνης αλλά και πετροβάμβακα, σε διάφορα πάχη και πυκνότητες ανάλογα με τις ανάγκες του κτιρίου, και επικολλούνται με κονίαμα ή/και μηχανική στήριξη απευθείας σε κάθετες δομικές μη φέρουσες τοιχοποιίες.

Οι μονωτικές πλάκες και η στρώση ενίσχυσης, μονή ή πολλαπλή εκ των οποίων η μία περιέχει οπλισμό, εφαρμόζονται στο έργο. Χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες δομικές κατασκευές και στοιχεία του περιβλήματος του κτιρίου με σκοπό την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 2002/91/EC.

Εφαρμόζονται σε νέες κατασκευές ή στην ανακαίνιση των υφιστάμενων κτιρίων. Είναι σχεδιασμένα με σκοπό να εφαρμοστούν σε τοίχους κτιρίων, νεόκτιστων και παλαιών, με κλασική τοιχοποιία (τούβλο, σκυρόδεμα, πέτρα κλπ) από κυψελοειδή στοιχεία με βάση το τσιμέντο ή προκατασκευασμένα στοιχεία.

Τα Συστήματα Εξωτερικής Θερμομόνωσης δεν είναι νέα εφεύρεση. Χρησιμοποιούνται εδώ και 50 χρόνια με ελάχιστες αλλαγές. Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά στα Συστήματα Εξωτερικής Θερμομόνωσης επικοινωνήστε με το τεχνικό μας τμήμα.